ONDERZOEK

Een belangrijke start van iedere verbetering of project start met de vraag “Wat doen we eigenlijk op dagelijkse basis?” en “Wat zit ons in de weg om optimaal te presteren?” en “Kan dat nou niet wat eenvoudiger, handiger en sneller?”. Het zijn vragen waar menig organisatie mee worstelt.

Ik help om zicht te krijgen op processen en de werkwijze. Ik praat met alle betrokkenen, maak een praatplaat, stel een workflow op, schrijf een rapport, stem dit af en controleer of iedereen het hier mee eens is. Dat is een cruciaal startpunt.

Vervolgens inventariseer ik alle knelpunten die spelen. In het proces, de werkwijze of met de bijbehorende automatisering. Vaak is de automatisering verouderd of geënt op een werkwijze die misschien minder handig is bij nader inzien.

Ik praat vervolgens met alle betrokkenen en vraag ze hoe zij de ideale oplossing zien. Ik houd hierbij zicht op de in de vorige fase geschetste processen, werkwijze en/of stappen. Omdat ik de vervolgstappen zoals het selecteren van een softwareleverancier of het zelf bouwen van software goed ken weet ik als geen ander hoe de eisen en wensen eenvoudig en duidelijk op een rij gezet moeten worden."